Главная » Во время беременности

Время больничного беременности родам

Такой вопрос уже задавали:

Сообщение от Iren@ (Сообщение 32969)

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т 23.05 N 273/020/99-08
Щодо виплати допомоги по вагітності та пологах

У Департаменті політики державного соціального страхування Мінпраці розглянуто ваше звернення щодо виплати допомоги по вагітності та пологах.
Згідно з частиною 8 статті 2 Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі - Закон) страховий випадок - подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи або членів її сім'ї на отримання матеріального забезпечення (у тому числі допомоги по вагітності та пологах) або соціальних послуг за цим Законом.
З дня, зазначеного у листку непрацездатності, виданого у зв'язку з вагітністю та пологами, застрахована особа знаходиться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, і саме з цього дня у застрахованої особи виникає право на одержання допомоги по вагітності та пологах.
Таким чином, страховий випадок у застрахованої особи виникає з дня надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за медичним висновком, зазначеного у листку непрацездатності, а не з дня, коли застрахована особа вирішила припинити працювати і піти у зазначену відпустку за власною заявою.
Скористатися своїм правом на матеріальне забезпечення, тобто звернутися за призначенням допомоги, або продовжувати працювати ще деякий час після надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами застрахована особа вирішує особисто. У будь-якому випадку, у разі звернення такої особи за призначенням допомоги, розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1266, із змінами, є останні 6 календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок, тобто, місяцю, в якому у застрахованої особи настало право на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами за медичним висновком.
У наведеному прикладі застрахованій особі видали листок непрацездатності 24 березня 2008 року, але вона за власним бажанням працювала по 31 березня 2008 року і фактично пішла у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 квітня 2008 року. У даному випадку розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах є вересень 2007 року - лютий 2008 року. Застосування іншого розрахункового періоду є порушенням норм зазначеного Порядку.
Заступник директора департаменту політики державного соціального
страхування О.Постоюк

Тобто: табелювати по факту, оплачувати л/н на підставі протоколу комісії по соцстраху підприємства з дня коли перестала працювати.

Больничный по беременности и родам

Согласно законодательству Украины женщине предоставляется лист нетрудоспособности по беременности и родам, который выдается в учреждении здравоохранения по месту наблюдения беременной с 30-той недели беременности. В общем случае продолжительность больничного листа составляет 126 календарных дней :

  • из них до родов – 70 дней,
  • после родов – 56 дней.

Если женщина родила больше одного ребенка, роды прошли ранее 37 недель беременности, а также при осложненных родах или осложненном послеродовом периоде, по решению врача к продолжительности послеродового периода добавляется еще 14 дней. В этом случае общее время пребывания на больничном листе составляет 140 календарных дней -по 70 дней до и после родов. Дополнительный больничный лист на 14 календарных дней выдается на основании записи в обменной карте беременной и истории родов, удостоверяется подписью главного врача и печатью учреждения, где произошли роды. Его выдачу производят по месту наблюдения беременной.

Больничный лист по беременности и родам должен предоставляться в полном объеме вне зависимости от того, когда произошли роды. Если будущая мама ушла в 30 недель на больничный, а затем через 20 дней родила, срок отпуска будет составлять столько дней, сколько полагалось бы при осложненных родах в срок, т. е. еще 120 дней.

Все дни, которые не были израсходованы до родов, переносятся на послеродовой период.

Льготы для беременных

Если беременная женщина относится к 1-4 категории лиц, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС, она имеет право на получение больничного листа на 180 дней -90 дней до и после родов.

Все рассмотренные нормы касаются беременных женщин, которые до дня родов находились на учете в женской консультации или иных медицинских учреждениях. Если же женщина не состояла на учете до дня родов, она имеет право на лист нетрудоспособности со дня родов. При обычных родах – на 56 дней, осложненных и преждевременных родах или рождении более одного ребенка – на 70 дней, в качестве пострадавшей от аварии на ЧАЭС 1-4 категории – на 90 дней после родов.

Если женщина родила ребенка до 30 недель беременности и была выписана с живым ребенком, ей выдают больничный лист на 140 календарных дней. В случае, если ребенок не выжил, больничный лист имеет длительность в 70 календарных дней. И в том, и в другом случае больничный лист выдает роддом, где случились роды.

Если беременная женщина находится в отпуске по уходу за другим своим ребенком до достижения им трехлетнего возраста, она получает больничный лист по беременности и родам на общих основаниях.

Женщине предоставляется отпуск по уходу за ребенком на общих основаниях со дня выписки больничного листа, если она находится в любом другом отпуске. Оставшиеся дни ей будут предоставлены позднее.

На основании больничного листа производится выплата пособия по беременности и родам. Выплачивается оно всем без исключения, но в декрете женщина не должна работать -законодательством не предусмотрена одновременная выплата пособия и заработной платы. На «декретные» деньги установлен налог 2%.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ

отпуск за период больничного по беременности и родам

отпуск за период больничного по беременности и родам

Подскажите, пожалуйста! Как правильно называется период, который всем женщинам дается до родов и после него? В некоторых источниках он называется Больничный по беременности и родам , по другим же - Отпуск по беременности и родам . Назрел вопрос:
Если это все-таки Больничный , то не положен ли за него (за эти 70 дней до родов и 56 после) отпуск? Т.е. входит ли этот больничный в трудовой год? Ведь когда человек, например, болеет во время года, ему отпуск никто за это не срезает. Т.е. это считается временной нетрудоспособностью, и отпуск все равно набегает , невзирая ни на больничные, ни на их продлжительносить и количество.

При нахождении на больничном по беременности и родам сохраняется средний заработок, а значит он включается.
Вот цитата:
Статья 164. Периоды, включаемые в рабочий год

В рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, включается фактически отработанное время.

К фактически отработанному времени приравниваются:

1) время, которое работник не работал, но за ним, согласно законодательству или коллективному договору, сохранялись прежняя работа и заработная плата либо выплачивалось пособие по государственному социальному страхованию, за исключением времени отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что на основании этой выдержки из статьи, отпуск за этот период положен. Хочу объяснений специалиста! Спасибо!

вт, 09/11/2010 - 10:38

Отпуск по беременности и родам включается в общий стаж, стаж работы по специальности, профессии, должности (специальный стаж), а также в стаж работы, дающий право на последующие трудовые отпуска.
Отпуск по беременности и родам предоставляется независимо от того, совпадает или нет момент его начала с трудовым отпуском. В таком случае трудовой отпуск переносится и предоставляется после окончания послеродового отпуска либо, по желанию работника, — после отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Источники: http://forum.hrliga.com/printthread.php?t=19626, http://nmedicine.net/bolnichnyj-po-beremennosti-i-rodam/, http://www.yurist.by/otpusk-za-period-bolnichnogo-po-beremennosti-i-rodam

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения